Rječnici uz prozu | Novak Kilibarda

Raskoračiti se sa značenjem

Raskoračiti se sa značenjem

PREPORUČUJU: NAJBOLJI CFD BROKER

ećim – ljekar, vidar
ećimi i hećimi – značajni i još značajniji vidari
eglen – razgovor s raspoloženjem
ekrezit – dinamit
elendek – graja, izrugivanje uz smijeh i galamu
epitrahilj – dio svešteničke odežde koji se stavlja oko vrata i preko grudi se spušta do ispod koljena, navratnik
erđela – ergela, grupa konja
erezan (Mušović zapitaj, a erezni Nikšićani ospi kao iz topa.)– kivan, spreman na osvetu, osvetoljubiv, zavidan
espap – oprema, potrepštine, roba za prodaju
Eto ga Riječanima i đavolu! – misli se na nepoželjnog gosta, kakav je bio Mato Glušac, narod tim riječima odagnava zduavća od sebe, ne želi ga ni u svome društvu ni u svojoj kući
eveć – odviše
ëvkinja – strankinja, lukava žena, namiguša
evlad narod

Vražji vrti | Novak Kilibarda

žva­ka­li­ca – uni­ža­va­ju­ći po­rez ko­ji je ra­ja pla­ća­la tur­skom na­pa­sni­ku ko­ji tro­ši svo­je zu­be je­du­ći ra­jin hljeb

Hrvatski Pravopis [en5k8eq0deno]

Ba­bi­ti se – po­ra­đa­ti se
ba­ča­ti mr­tvu đe­cu – ra­đa­ti mr­tvu dje­cu
ba­de­ri­ti – pri­stra­sno kri­ti­ko­va­ti, za­mje­ri­ti
ba­glji­vost – bo­lest konj­skih ko­pi­ta
ba­ju­ri­na – zmi­ja
bak­si­ret – ne­zgo­da
ba­li­ja – po­gr­dan atri­but za bo­san­ske mu­sli­ma­ne
ba­lje­mez – za­ma­šit, ve­lik
ban­da – stra­na
ba­nu­ti – iz­ne­na­da se po­ja­vi­ti
bar­da­sto – po­la cr­no, a po­la bi­je­lo

loj is­pod ov­nuj­ski­jeh oči­ju – ob­lik na­me­ta ko­ji su na ra­ju uda­ra­li tur­ski na­pa­sni­ci tre­ba­lo je kla­ti ov­no­ve dok se Tur­čin ne na­je­de lo­ja is­pod oči­ju pe­če­nih ov­nuj­skih gla­va

hazur – gotovo, spremno
hairli korisno
harambaša – hajdučki četovođa
haramija – izgrednik, razbojnik
hafis – mladić koji je završio muslimanske bogoslovske nauke, naučio Kuran napamet
hećim – ljekar, vidar

hazur – gotovo, spremno
hairli – korisno
harambaša – hajdučki četovođa
haramija – izgrednik, razbojnik
hafis – mladić koji je završio muslimanske bogoslovske nauke, naučio Kuran napamet
hećim – ljekar, vidar

ljeljen – jelen
ljeljenak – jelenak (kukac)
ljepotu božju – prelijepo, sa srećom
ljesa – djelovi orgade napravljeni od dasaka ili pruća skrama žabokrečine
ljestve – merdevine, stube
ljetoras (Gajo žitkim ljeskovim ljetorasom vošti mačku.) – mlad ljeskovi put
ljokač – drveni otarak kojim se odbijaju telad dok se muzu krave (uz uzvik: Ljoke!)
ljubikura – laka ženska
ljucka čutura – glava, lobanja
ljucka slota – ljudeskara, grmalj, snažan, razvijen čovjek
ljucki pas (Posve znam da su se Sočići i Šugote sortačili prije tri ljucka pasa i da im je ortakluk brez ikakve natrune s oca na sina.) – generacija
ljuštit(i) – padnuti
ljutac kamen – kamen koji nije pogodan za obradu zbog tvrdoće

Jugoslavijijeribasma– vrsta kruškejeverica– vjevericajevtika– tuberkulozajok– nejordamli– ponosito, oholojuzbaša– kapetan, zapovjednik buljuka

ljeljen – jelen
ljeljenak – jelenak (kukac)
ljepotu božju – prelijepo, sa srećom
ljesa – djelovi orgade napravljeni od dasaka ili pruća skrama žabokrečine
ljestve – merdevine, stube
ljetoras (Gajo žitkim ljeskovim ljetorasom vošti mačku.) – mlad ljeskovi put
ljokač – drveni otarak kojim se odbijaju telad dok se muzu krave (uz uzvik: Ljoke!)
ljubikura – laka ženska
ljucka čutura – glava, lobanja
ljucka slota – ljudeskara, grmalj, snažan, razvijen čovjek
ljucki pas (Posve znam da su se Sočići i Šugote sortačili prije tri ljucka pasa i da im je ortakluk brez ikakve natrune s oca na sina.) generacija
ljuštit(i) padnuti
ljutac kamen – kamen koji nije pogodan za obradu zbog tvrdoće

blje­ša­nje jar­ca – vr­sta se­o­skog tak­mi­čar­skog spor­ta tak­mi­čar se uhva­ti no­ga­ma za gra­nu dr­ve­ta okre­nut gla­vom i ru­ka­ma na­do­lje, i ko u ta­kvom po­lo­ža­ju du­že iz­dr­ži – po­bi­je­dio je

Njirit(i) (Šćaše za ovcama povazdan da njiri u ogledalo.)- zavirivati se, ogledati se
njemu se ne prepravlja – on je nepogrješiv, ima potonju riječ, diktator
njijova – njihova
njurit(i) (Šćaše za ovcama po vazdan da njuri u ogledalo, a ništa joj ne bi milije no da vata bubamare.) – uporno gledati
njutra – malopričljiva osoba
njuvat(i) (Se­dep to­ga što su se uva­ti­li za no­se­ve pa nju­va­ju.) – pričati kroz nos, gunđati

ZAČETITE TRGOVINU CRYPTOCURRENCY

Ostavite komentar