L136/50 HR Službeni list Europske unije - EUR-Lex

Europske vrijednosne papire i tržišta stavljaju na tržište binarne opcije

Europske vrijednosne papire i tržišta stavljaju na tržište binarne opcije

PREPORUČUJU: NAJBOLJI CFD BROKER

Eurofond vladama, zaposlenicima, sindikatima i Komisiji pruža znanja i savjete koje crpi iz nezavisnih komparativnih istraživanja.

BODLUKA (EU) 2015/5 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE od 19

Europski policijski ured (European Police Office) koordinira policijsku suradnju država članica u područjima prevencije i borbe protiv oblika organiziranog međunarodnog kriminala.

Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta

Glavna zadaća Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo je upravljanje pravima o žigovima i dizajnu EU-a koja se primjenjuju na području EU-a. Vodi Europski opservatorij i bazu podataka Orphan Works.

ODLUKA EUROPSKOG NADZORNOG TIJELA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE I

Glavni je zadatak Europske agencije za lijekove (European Medicines Agency) zaštita i unapređenje zdravlja ljudi i životinja nadzorom nad lijekovima koji se koriste u medicinske i veterinarske svrhe.

Europska agencija za kontrolu ribarstva (European Fisheries Control Agency) uspostavljena je sa svrhom jačanja kontrole i nadzora nad provedbom zajedničke ribarske politike (CFP) kako bi se očuvalo održivo korištenje ribljih resursa.

Ona pomaže nacionalnim regulatornim tijelima (u Hrvatskoj je to HERA) da provode svoje regulatorne funkcije na europskoj razini te, kada je potrebno, koordinira njihov rad.

Cilj je Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (European Network and Information Security Agency) osigurati kibernetičku sigurnost na području Europe.

Agencija potiče inovacije u kemijskoj industriji, pruža informacije o sigurnoj uporabi kemikalija te kroz suradnju s državama članicama EU-a.

Ona također osigurava transparentnost tržišta i financijskih proizvoda, te zaštitu korisnika mirovinskog i drugih polica osiguranja. Agencija kao nezavisno savjetodavno tijelo svoje ciljeve postiže kroz identificiranje trendova, potencijalnih rizika i slabosti na mikroekonomskoj razini neovisno o sektorima. Članovi EIOPA-a su predstavnici nacionalnih tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje.

AVELANT . za poslovno i strateško savjetovanje posluje u skladu s mjerodavnim zakonima o zaštiti prava na zaštitu privatnosti podataka i sigurnosti podataka. Ovdje možete vidjeti pravila privatnosti.

Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo uspostavio je Europsku mrežu žigova i dizajna koja osigurava omogućuje  interoperabilnost postupaka, sustava, usluga i alata, kroz razmjenu tehničkog znanja i pomoć pri utvrđivanju zajedničkih praksa.

ZAČETITE TRGOVINU CRYPTOCURRENCY

Ostavite komentar