Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje