Nastavni plan i program (brošura) - Ekonomski Fakultet

Investicijski posrednici cape Town

Investicijski posrednici cape Town

PREPORUČUJU: NAJBOLJI CFD BROKER

6. Kontinuirana provjera znanja tijekom nastave. 7. Ispit: pisani i usmeni. Pisani ispit je preduvjet za usmeni dio ispita. Nastava se provodi na hrvatskome i (ili) engleskome jeziku.

Read Doktorski studij WEB- plan i

7. Nastavnici koji poducavaju srodne predmete surauju i zajednicki vode brigu o kvaliteti nastave. Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane procelnika katedre. 8. Eksterna evaluacija od strane agencije na razini RH koju formira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

Rječnik turizma - - PDF Free Download

Opcijski kolegij Marketing Opcijski kolegij Management Opcijski kolegij Ekonomija Opcijski kolegij Ekonomija Opcijski kolegij Management Opcijski kolegij Ekonomija Opcijski kolegij Ekonomija Opcijski kolegij Ekonomija Opcijski kolegij Financije Opcijski kolegij Management Opcijski kolegij Management

Poslovna ekonomija - Pavić

PROFESIONALNA UDRUZENJA: · · · · AMA (American Marketing Association) PDMA (Product Development and Management Association) Phi Beta Kappa Beta Gamma Sigma

studij. Kesi, T., Ponasanje potrosaca, Opinio , Zagreb, 7556. Graham, J. F., Critical Thinking in Consumer Behavior: Cases and Experiential Exercises, 7559. Odabrani clanci iz relevantnih znanstvenih casopisa, npr. Journal of Consumer Research, Journal of Consumer Marketing, Journal of Marketing. Predavanja, vjezbe/seminari, konzultacije.

6. Kontinuirana provjera znanja tijekom nastave 7. Zavrsni rad Iako se nastava provodi na hrvatskom jeziku, aktivno poznavanje engleskog jezika je nuzno

Nastavni rad na fakultetu od 6969. godine do danas. Napisana i objavljena udzbenicka i druga literatura. Znanstveni i strucni radovi Istracivacki znanstveni i strucni projekti. Priznanja i nagrade za znanstveni i nastavni rad. Mentorstvo u izradi magistarskih i doktorskikih radnji Rujan 6995.

U toku svog 88-godisnjeg (i duzeg kada se valorizira doprinos Instituta za pomorsku, turisticku, obalnu privredu u sklopu kojeg je realizirano preko 755 studija) samostalnog djelovanja, Ekonomski fakultet je znatno utjecao na afirmaciju znanstvene ekonomske misli, okupljanjem velikog broja istrazivaca, posebno s podrucja Dalmacije, njihovim znanstvenim usavrsavanjem i brojnim radovima koji su se odnosili na razlicite oblasti gospodarskog i drustvenog zivota Dalmacije i Hrvatske. Znanstveno-nastavni djelatnici Fakulteta sudjeluju kao voditelji ili suradnici u realizaciji brojnih primijenjenih znanstvenih projekata:

Predavanja i seminari. Izborni predmet Doktorski studij. II. Semestar 6 ECTS 95 kontakt sati (od 65 min) + 685 sati samostalnog rada studenta.

7. Pozitivno ocijenjen seminarski ili pisani rad uvjet je za pristupanje usmenom dijelu ispita. Nastava se izvodi na hrvatskom/ engleskom jeziku.

Ustavno pravo Parlamentarno pravo Republike Hrvatske i poredbeno Europske integracije i institucije EU javnog prava Povijest politicke misli i Europsko javno pravo Europsko pravo

ZAČETITE TRGOVINU CRYPTOCURRENCY

Ostavite komentar