POSEBNI UVJETI ADDIKO BANK . ZA ZAPRIMANJE, PRIJENOS I

Je etrade brokerski račun fdic osiguran

Je etrade brokerski račun fdic osiguran

PREPORUČUJU: NAJBOLJI CFD BROKER

Komanditor  (engl. limited partner, njem. Kommanditist) je član komanditnog društva koji za obveze društva odgovara samo do visine sredstava koje je unio u društvo. Nazivaju se i tajni ortaci.

K- FIMA vrijednosnice

Nedostatak je da nema garantiranih povrata sa dionicama potencijalno možete izgubiti sve što ste uložili u njih. Spekulativne obveznice, ili junk bonds , imaju sustav rizika / nagrađivanja više nalik dionicama od obveznica investicijskih razreda.

-O nama

Kapitalni dobitak  (engl. capital surplus, capital gain, njem. Kursgewinn, Kapitalgewinn) je dobitak koji ostvaruje dioničko poduzeće kada emitirane dionice prodaje po tržišnoj vrijednosti većoj od nominalne. Drugim riječima, kapitalni je dobitak razlika između tržišne vrijednosti prodanih dionica i njihove knjigovodstvene vrijednosti. Kapitalni se dobitak knjiži na posebnom kontu. U bilanci se iskazuje u pasivi, i to u okviru uplaćenog kapitala vlasničke glavnice. Predmet je oporezivanja. Kapitalni dobitak često se blaže oporezuje od prihoda od kapitala (kamata i dividendi).

ASEAN (Association of Southeast Asian Nations)  Organizacija zemalja u jugoistočnoj Aziji formirana s ciljem promicanja kulturnog, ekonomskog i političkog razvoja cijele regije. ASEAN je formalno oformljen 6967. godine potpisom Bankoške deklaracije.

Auditivna oglašivačka sredstva  (engl. auditive advertising media, njem. akustische Werbemittel) su sredstva oglašivanja koja koriste čujne signale: ljudski glas, izgovorene riječi, glazbu, šumove, zvučne signale, igrokaz, gramofonske ploče, magnetofonske vrpce, CD.
U turizmu se najviše koriste: oglašivački govor, pjesme, kasete i usmeno oglašavanje.

Banka gestor  je banka članica konzorcija koja preuzima ulogu voditelja konzorcija, organizira njegovo poslovanje i istupa prema drugim osobama u ime konzorcija.
Kod sličnih “bankovnih sindikata” odgovara joj pojam vodećeg menedžera (lead manager) koji u slučaju izdavanja obveznica ili odobravanja sindiciranih kredita zastupa banke članove sindikata pri ugovaranju kredita sa zajmotražiocem ili rukovodi plasmanom izdanja obveznica.

A la criee  (engl. open outcry system, njem. Ermittlung von Kontraktpreisen durch offenen Zuruf oder Handzeichen) je način poslovanja burze kad službenik burze čita nazive vrijednosnih papira redom kojim su navedeni na službenoj kotacijskoj listi.
Nakon toga članovi burze (dileri) okupljeni oko prstena (ringa) izvikuju prodajne i kupovne cijene i dogovaraju se o konačnoj cijeni transakcije čime ujedno omogućavaju burzovnom činovniku registriranje cijena transakcija. Koristi se, na primjer, na Ciriškoj i Pariškoj burzi.

Barter  (engl. barter, njem. Tauschhandel, Tauschgeschäft) je oblik vezane trgovine kroz direktnu međusobnu razmjenu proizvoda i usluga, po posebnom sporazumu, bez korištenja novca ili drugih sredstava plaćanja. Predmeti razmjene navode se u robnim listama izvoznika i uvoznika i na svakoj od njih se predviđa maksimalan iznos izražen novčano do kojeg se može obaviti vezana trgovina.
Interes je obaju sudionika da uravnoteže razmjenu na istoj razini (odnos 6:6). To je bio primitivan oblik razmjene proizvoda, a danas se ponovno javlja kao trgovinska formula između zemalja u slučajevima kada postoje restrikcije u plaćanju devizama ili se želi ojačati izvoz proizvoda zemlje kupca.

Besplatna dionica ( engl. bonus share, njem. Gratisaktie, Freiaktie) je dionica dioničkog društva dodijeljena fizičkoj ili pravnoj osobi a da ona nije uplatila dioničku glavnicu, unijela materijalnu stvar ili pravo. Najčešće se daje kao dopunska motivacija rukovodiocima dioničkog društva za uspješno poslovanje društva, ili radnicima društva s istom svrhom.
Besplatna dionica može biti dodijeljena u trajno vlasništvo, ili vezana uz dužnost koje se trenutno obnaša, što je češći slučaj. Može biti obična ili povlaštena.
Dodjela besplatne dionice smanjuje udio dioničara u dobiti poduzeća, tako da se oni odlučuju na njihovo dodjeljivanje jedino u slučaju ako očekuju da će dopunska motivacija vlasnika besplatne dionice biti dovoljna da postotno poveća ukupni profit više nego što se smanjuje dioničarski udio u profitu.

Ako dionice ostaju na 65 dolara po dionici nakon otkupa, tržišna kapa sada iznosi 75 milijuna, ali ako dioničari misle da vrijednost tvrtke vrijedi 55 milijuna, a jedino što se promijenilo nakon otkupa je broj dionica. Dakle, to znači da bi se cijena trebala povećati kako bi se tržišna kapica vratila.

Bjanko akcept  (engl. blank acceptance, njem. Blankoakzept) je akcept koji ovlaštena osoba svojim potpisom stavlja na lice nepopunjene mjenične tiskanice, ostavljajući primaocu mjenice da sve ostale mjenične potrepštine unese prema potrebi i prema sklopljenom sporazumu. Takav akcept nema mjenično-pravnog učinka dok se mjenica ne popuni bitnim sastojcima.
Obveza akceptanta kao glavnog dužnika trasirane mjenice sastoji se u plaćanju dospjele mjenice. Ako akceptant ne udovolji svojoj obvezi, imalac mjenice ima pravo neposredne tužbe protiv akceptanta, zahtijevajući od njega dužnu svotu, kamate i plaćanje odgovarajućih troškova.

ZAČETITE TRGOVINU CRYPTOCURRENCY

Ostavite komentar