POSLOVNI NASTAN ZA PRUŽANJE USLUGA

Financijske usluge putovnice

Financijske usluge putovnice

PREPORUČUJU: NAJBOLJI CFD BROKER

9.  ponavlja da u većini slučajeva odluke o istovjetnosti financijskim institucijama sa sjedištem u trećim zemljama ne osiguravaju prava pružanja financijskih usluga na području EU-a napominje da te odluke u nekim slučajevima mogu institucijama iz trećih zemalja dati ograničen pristup jedinstvenom tržištu za određene proizvode ili usluge

Usvojeni tekstovi - Odnosi između EU-a i trećih zemalja u

6.  napominje da je EU nakon financijske krize opsežnim reformama i provedbom međunarodnih standarda ojačao svoje financijske propise pozdravlja pojačanu regulatornu i nadzornu suradnju između EU-a i trećih zemalja napominje da je ona doprinijela većoj globalnoj usklađenosti financijskih propisa i doprinijela povećanju otpornosti EU-a na globalne financijske šokove

Po završetku projekta ePIC, Hrvatska građanima Europske

76.  poziva Komisiju da razmotri trenutačni režim istovjetnosti i ocijeni doprinosi li on postizanju jednakih uvjeta tržišnog natjecanja između financijskih institucija EU-a i trećih zemalja te čuva li istovremeno financijsku stabilnost Unije ili jedne ili više njezinih država članica, cjelovitost tržišta te zaštitu ulagača i potrošača i funkcioniranje unutarnjeg tržišta smatra da bi ova revizija, zajedno s eventualnim prijedlozima za poboljšanje, trebala biti objavljena

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske - Kontakt

77.  ističe da se poboljšanje odnosa s trećim zemljama u području financijskih usluga i jačanje tržišta kapitala EU-a ne smiju smatrati međusobno isključivim stoga naglašava potrebu za napretkom u području projekta unije tržišta kapitala

UPOSLOVANJU S FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA I. OSNOVNI PODACI

Ulica grada Vukovara 88, 65 555 Zagreb
Pomoćnik glavnog ravnatelja policije &ndash načelnik Uprave: MILJENKO RADNIĆ

Što se mijenja, a što ne u dijelu financijskih usluga

D.  budući da ne postoji jedinstveni okvir na kojem se temelje odluke o istovjetnosti budući da je svakim zakonodavnim aktom definiran ciljani režim utvrđivanja istovjetnosti prilagođen političkim ciljevima tog akta budući da se postojećim odredbama o istovjetnosti omogućuju različiti pristupi ne temelju kojih se može ostvariti cijeli niz prednosti, ovisno o pružatelju financijskih usluga i tržištu na kojem on djeluje

8.  uviđa da je režim istovjetnosti sastavni dio velikog broja Unijinih zakonodavnih akata o regulaciji i nadzoru koji se odnose na financijske usluge i da nudi nekoliko prednosti, kao što su jačanje konkurentnosti, povećan tok kapitala u EU i veći izbor instrumenata i ulaganja za poduzeća i ulagače iz EU-a, bolja zaštita ulagača i potrošača i financijska stabilnost

77.  poziva Komisiju da jednom godišnje izvijesti Europski parlament o svim odlukama o istovjetnosti, uključujući o potvrđenim, suspendiranim ili povučenim odlukama o istovjetnosti

68.  smatra da treće zemlje kroz budući okvir istovjetnosti EU-a moraju obavješćivati europske nadzorne agencije o svim regulatornim promjenama i da bi za donošenje odluke o istovjetnosti trebale biti potrebne dobra suradnja u području nadzora i razmjena informacija smatra da bi treće zemlje trebale isto tako održavati bliski dijalog s EU-om

Nastavno na Sporazum o povlačenju Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije koji je dana 79. siječnja 7575.  ratificiran u Europskom parlamentu, Ujedinjeno Kraljevstvo od 6. veljače 7575. nije država članica Europske unije.  Što se mijenja, a što ne u dijelu financijskih usluga ?

79.  ističe važnost aktivne uloge EU-a u postavljanju standarda na globalnoj razini kao načina zalaganja za usklađenost financijskih propisa na međunarodnoj razini, s ciljem postizanja najveće razine financijske stabilnosti, smanjenja sistemskih rizika, zaštitu potrošača i ulagača i sprečavanje regulatornih praznina između jurisdikcija i razvijanje učinkovitog međunarodnog financijskog sustava

ZAČETITE TRGOVINU CRYPTOCURRENCY

Ostavite komentar